Wat verteld de mest

  • Individuele verschillen tussen koeien zijn groot (zowel in passage snelheid als voeropnamen) bij het nemen van een mestmonster is het daarom beter om van 10-12 koeien een mest monster te nemen. Echter als er duidelijk twee groepen zijn qua mest en voer binnen 1 koppel kun je 2 mestmonster nemen, van iedere groep 1 op basis van ongeveer 8 koeien. Op basis van de aparte mestmonsters kun je dan vervolgens de rantsoenen van die groepen aanpassen. Het verschil in passage snelheid kan behalve erfelijkheid (o.a. grote/kleine koe, breed/smal etc.) ook verklaard worden door het verschil in voeropname van de koe. Een koe die bijvoorbeeld 25kg ds eet per dag heeft een snellere passage snelheid dan een koe die 17kg ds per dag eet.
  • Let op, de dikte van de mest is onafhankelijk van de fijnheid (mate van vertering) van de mest.
  • Grove en waterig mest duidt op veel na vertering in de dikke darm van de koe.
  • Schuim in de mestkelder; een rantsoen voor lange tijd voeren met (onbewust) veel onverteerd zetmeel in de dikke darm geeft na vergisting van de mest in de kelder waardoor de schuim optreedt. Oorzaak is dus een overdaad van maïskuil of -zetmeel (in de brok).

 

« naar overzicht

Vastgelopen?

Moeite met het optimaliseren van jouw rantsoen? Neem vrijblijvend contact op met onze Boerencoaches.