Bepaal je rantsoen en de krachtvoergift

De tweede stap is bepalen wat je moet bijkopen. Vaak doe je dat bij een wisseling van de graskuil of bij de overgang weide naar stal. Moet er snelle energie of juist traag eiwit bij? En hoeveel? Je kunt ook rekenen met een aantal basiskengetallen. Wij proberen het eenvoudig te houden en rekenen met VEM, FOS, DVE en OEB. Op dit moment ontwikkelen we een rekenmodule en is binnenkort beschikbaar. Op speciaal verzoek is er een excel-bestand beschikbaar. Neem hiervoor contact met ons op.
Met (enkelvoudige) grondstoffen en bijproducten optimaliseer je het rantsoen eenvoudig. Weet wat er (goedkoop) te koop is. Belangrijk daarbij is niet alles tegelijk te veranderen, maar nauwkeurig te kijken naar het effect van een aanpassing. Leer het hele koppel te voeren en geef de hoogproductieve koe een (productie)brok op basis van de melkproductie.

tabel synchronisatie energie eiwit rantsoen mijnrantsoenwijzer

bijvoerschema bijproducten rantsoen mijnrantsoenwijzer

TABEL 08 Voedermiddelen-v2

« naar stap 1   naar stap 3 »

Vastgelopen?

Moeite met het optimaliseren van jouw rantsoen? Neem vrijblijvend contact op met onze Boerencoaches.