Beoordeel je eigen voer

Om je eigen voer te beoordelen hebben we een Scorekaart Eigen voer ontwikkeld. Deze is hier te downloaden. Dit is nadrukkelijk een aanvulling op de standaard kuilanalyse. Bij gras gaat het vooral over de inschatting van prik en veerbaarheid. Bij mais over de bestendigheid van het zetmeel. Factoren die het beste in te schatten zijn door te voelen en te ruiken. De scorekaarten spreken voor zichzelf, in het achtergonddocument staat meer in detail beschreven waar je allemaal op moet letten.

naar stap 2 ยป

Vastgelopen?

Moeite met het optimaliseren van jouw rantsoen? Neem vrijblijvend contact op met onze Boerencoaches.